w88no1

w88no1Liên kết đăng nhập

เจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ เป็นประธานในพิธีมอบพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช แต่งตั้งพระธรรมราชานุวัตร ดำรงตำแหน่งเจ้าคณะภาค ๑๐

วันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๐๐ น. เจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะใหญ่หนตะวันออก เจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยาราม เป็นประธานในพิธีมอบพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช แต่งตั้งพระธรรมราชานุวัตร วัดโมลีโลกยาราม ดำรงตำแหน่งเจ้าคณะภาค ๑๐…

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ผู้แทนพระองค์ เชิญผ้าไตร น้ำสรง พร้อมเครื่องสักการะ มาถวายแด่พระธรรมราชานุวัตร

วันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๙ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ผู้แทนพระองค์ เชิญผ้าไตร น้ำสรง พร้อมเครื่องสักการะ มาถวายแด่พระธรรมราชานุวัตร (สุทัศน์ วรทสฺสี)…

ขอเชิญเป็นเจ้าภาพภัตตาหาร-น้ำปานะ ถวายพระภิกษุสามเณรผู้อบรมบาลีก่อนสอบ ประจำปี ๒๕๖๔ จำนวน ๕๐๐ รูป ณ วัดโมลีโลกยาราม ราชวรวิหาร

สำนักเรียนวัดโมลีโลกยาราม ราชวรวิหาร กรุงเทพมหานคร ขอเชิญสาธุชนทั้งหลายจองเป็นเจ้าภาพภัตตาหาร-น้ำปานะ ถวายพระภิกษุสามเณรผู้อบรมก่อนสอบบาลีสนามหลวง ประจำปี ๒๕๖๔ จำนวน ๕๐๐ รูป วันที่ ๑ ธ.ค. ๖๓ – ๙…

กำหนดการบำเพ็ญกุศลศพ พระราชปริยัติบตี (สมจิตร สมจิตฺโต ป.๙)

กำหนดการบำเพ็ญกุศลศพ พระราชปริยัติบตี (สมจิตร สมจิตฺโต ป.๙) อดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดโมลีโลกยาราม ราชวรวิหาร ณ อาคารโมลีปริยัตยากร วัดโมลีโลกยาราม ราชววิหาร เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร ————— วันที่ ๓…

รายชื่อผู้สอบได้นักธรรม พ.ศ.๒๕๖๓

รายชื่อนักเรียนที่สอบได้นักธรรมชั้นตรี ในสำนักเรียนวัดโมลีโลกยาราม พ.ศ.๒๕๖๓ ที่ เลขที่ ปกศ. ชื่อ ฉายา นามสกุล ๑ ๑๑๖๓/๐๖๖๕ พระกรรชัย ภทฺทโก ทองสุข ๒ ๑๑๖๓/๐๖๖๖…

กำหนดการ พิธีพระราชทานน้ำหลวงสรงศพ พระราชปริยัติบดี (สมจิตร สมจิตฺโต ป.ธ.๙)

กำหนดการ พิธีพระราชทานน้ำหลวงสรงศพ พระราชปริยัติบดี (สมจิตร สมจิตฺโต ป.ธ.๙) อดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดโมลีโลกยาราม ราชวรวิหาร ณ อาคารโมลีปริยัตยากร วัดโมลีโลกยาราม ราชวรวิหาร เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร วันจันทร์ ที่…

รายชื่อผู้สอบได้ธรรมศึกษา พ.ศ.๒๕๖๒

รายชื่อผู้สอบได้ธรรมศึกษาชั้นตรี ในสำนักเรียนวัดโมลีโลกยาราม พ.ศ.๒๕๖๒ ที่ เลขที่ ปกศ. ชื่อ นามสกุล องค์กร/สถานศึกษา ๑ กท ๑๔๓๖๒/๔๗๐๔ นายโกศล วิมลาภิรัต วัดโมลีโลกยาราม ๒…

รายชื่อผู้สอบได้นักธรรม พ.ศ.๒๕๖๒

รายชื่อนักเรียนที่สอบได้นักธรรมชั้นตรี ในสำนักเรียนวัดโมลีโลกยาราม พ.ศ.๒๕๖๒ ที่ เลขที่ ปกศ. ชื่อ ฉายา นามสกุล ๑ กท ๑๑๖๒/๑๑๐๖ พระอังคาร จิรธมฺโม ทัศวงษ์ ๒…

พลตรีหญิง เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี บำเพ็ญกุศลถวายสังฆทาน ณ วัดโมลีโลกยาราม

วันจันทร์ที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๕.๔๖ น. พลตรีหญิง เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี บำเพ็ญกุศลถวายสังฆทาน ณ วัดโมลีโลกยาราม ราชวรวิหาร เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร…

คุณชมพู่ อารยา เอฮาร์เก็ต ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์สามเณรวัดโมลีโลกยาราม

เมื่อวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๓ คุณชมพู่ อารยา เอฮาร์เก็ต ได้มาทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่คุณพ่อเจมส์ อัลเบิร์ต ฮาเกตต์ ผู้ล่วงลับไปแล้ว พร้อมทั้งได้มาเป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสามเณรวัดโมลีโลกยาราม ทั่วทั้งพระอาราม

รายชื่อผู้สอบได้ประโยคบาลีศึกษา พ.ศ.๒๕๖๓

รายชื่อผู้สอบได้ประโยคบาลีศึกษาในสำนักเรียนวัดโมลีโลกยาราม พ.ศ.๒๕๖๓ ที่ ชื่อ นามสกุล อายุ เลขที่ ชั้น ๑. แม่ชีสุริโยพัชร์ อุทุมพันธ์ ๔๒ ๘ บ.ศ.๑-๒ ๒. นายสุรชัย…

รายชื่อผู้สอบได้ประโยคบาลี พ.ศ.๒๕๖๓

รายชื่อผู้สอบได้ประโยคบาลีในสำนักเรียนวัดโมลีโลกยาราม พ.ศ.๒๕๖๓ ที่ ชื่อ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา เลขที่ ชั้น ๑. พระมนตรี ชุตินฺธโร คำเกิด ๓๓ ๑๐…

12betkh w88ud2 fb88in fun88nz 8xbet555